Driftinformation

Vet du om att du kan få information om driftstörningar via sms? Läs mer här om hur du registrerar dig.

Avstängning fjärrvärme

2019-06-17 Avstängning av fjärrvärme på grund av ledningsarbete. Avbrottet startar klockan 7.15 och pågår till 15.00 eller till arbetet är slutfört. Berörda områden är Esplanaden 5, 7-9, Thorsgatan 11-13, Trädgårdsgatan, Sjögatan och Oxelögatan. Under pågående arbete har du inget varmvatten.

Renovering av VA-ledningar på Mastvägen, Femörevägen och Bäringsvägen

2019-04-15

Det pågående renoveringsarbetet med vatten-och avloppsledningarna på Femörevägen, Mastvägen och Bäringsvägen är något försenat. Vattenledningarna är nu renoverade och arbete pågår med att färdigställa marken efter tidigare grävarbete samtidigt som arbetet med renovering av avloppsledningarna fortsätter. Ytterligare grävarbete kommer att ske på Bäringsvägen med riktning från Femörevägen.

Störningar i trafiken
Infarten från Femörevägen till Bäringsvägen kommer att stängas av och tillfällig infart till Bäringsvägen blir istället via Femöresundsvägen. Arbetet kommer att pågå mellan 7.30 och 15.30. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till dig som påverkas av arbetet och ber om överseende om arbetet medför störningar. Arbetet är dock nödvändigt för att få ett väl fungerande vatten- och avloppsnät.

Driftinformation Stadsnät

Här finner du information om planerade och oplanerade driftstörningar i Stadsnätet. Hittar du ingen information nedan men ändå upplever problem, tryck här för att göra en felanmälan.

 

  • För tillfället har vi inga noterade driftstörningar i Stadsnätet