Delar av brygga B, i Badhusviken är färdig

Brygga B i Badhusviken, platserna från nummer 1 till 49, är nu färdiga att användas. De kunder som har sin ordinarie plats där kan nu lägga sin båt...

Läs mer

Fördröjd upphandling bryggor

Oxelösunds kommun har gjort en upphandling av nya bryggor och processen har blivit överklagad. De bryggor som upphandlingen avser är Badhusviken,...

Läs mer

Earth Hour

Lördag 25 mars 20.30-21.30 är det dags igen för den årliga globala manifestationen Earth Hour. Visa att du värnar om jordens resurser genom att släcka...

Läs mer

Nya hyror från 1 mars 2017

Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är nu färdiga.  Hyresgäster som bor hos Kustbostäder i Oxelösund får en hyreshöjning med 100 eller 150...

Läs mer

Försenade hyresavier

Hyresavierna är försenade på grund av hyresförhandlingarna och kommer att skickas ut under vecka 8. 

 

 

Läs mer

Miljörum invigt

Fredag 3 februari invigdes det nya Miljörummet för boende på Hagtornsvägen 39-159. Det gamla traktorgaraget har nu gjorts om till ett Miljörum där du...

Läs mer

Nya taxor kommunens småbåtshamnar

För att kunna rusta upp hamnarna och möta framtida behov har kommunfullmäktige beslutat att höja båtplatstaxorna med 10 kronor per kvm vilket innebär...

Läs mer

Nyrenoverade källarförråd på Trägårdsgatan 2-

Arbetet fortsätter med upprustningen av källarförråden i våra bostadsområden. Dörrar och delar av de gamla gallerväggarna byts ut mot nya i plåt, för...

Läs mer

Säkerhetsbeskärning av Goliatpopplar

Goliatpopplarna som växer runt besöksparkeringen vid Sjögatan 28-30 har nu säkerhets-beskurits . Träden är klassade som alléträd av Länsstyrelsen och...

Läs mer

Oxelösund på fjärdeplats i SKLs undersökning 2016

Oxelösund på fjärdeplats bland 101 kommuner i SKLs enkätundersökning av kommunens service gällande gator, parker, avfallshantering samt vatten och...

Läs mer