Ändrade regler för vinterförvaring i kommunens småbåtshamnar

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ta ut en avgift för förvaring av båtar på land under sommaren samt vintern. Detta kommer att gälla från och med sommaren 2018 och berör de kunder som förvarar sin båt, båtvagn eller båtvagga på land i någon av följande hamnar: Ramdalens småbåtshamn, Kanalens småbåtshamn, Sjöängens småbåtshamn eller Sandvikens småbåtshamn.  Brev med information om de nya reglerna skickas till samtliga båtkunder vecka 26.
Regler om vinter- och sommarförvaring på land finns på Kustbostäder hemsida