Försenade hyresavier

Hyresavierna är försenade på grund av hyresförhandlingarna och kommer att skickas ut under vecka 8.