Läckande hydralolja från sopmaskin

Ett trasigt sopaggregat har lett till att det läckt ut hydralolja i samband med sopning . Det har i sin tur medfört att vissa ytor på torget och på vissa gator och vägar har blivit missfärgade. Aggregatet är på reparation och de missfärgade ytorna kommer att åtgärdas inom de närmaste veckorna.