Miljörum invigt

Fredag 3 februari invigdes det nya Miljörummet för boende på Hagtornsvägen 39-159. Det gamla traktorgaraget har nu gjorts om till ett Miljörum där du som hyresgäst har möjlighet att sortera ut restavfall, matavfall, plastförpackningar, färgat- och ofärgat glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, tidningar och batterier. Under en begränsad tid kommer endast några kärl stå kvar utanför miljörummet. Nyckel till miljörummet kvitteras ut i receptionen på Sjögatan 28.