Nu uppgraderas Stadsnätet -Välkommen till en värld av möjligheter

Kustbostäders fastigheter är idag anslutna till Stadsnätet i Oxelösund via kommunikationsoperatören OpenNet.  Stadsnätet byter nu kommunikationsoperatör till Open Universe. Det gör att du som kund får tillgång till ett större utbud av tjänster, fler tjänsteleverantörer och en högre driftsäkerhet. För att flytta över bredbandsnätet till Open Universe plattform så behöver det göras en del arbeten. Nätet kommer att uppgraderas och därför behöver stadsnätsuttaget bytas i din lägenhet. Det gör att Open Universe behöver tillgång till samtliga lägenheter oavsett om du idag använder en tjänst från Stadsnätet eller inte. Arbetet utförs av Open Universe underleverantör Vallacom AB, som kommer att meddela er datum och tid för bytet. Det tillkommer ingen kostnad för arbetet eller för den nya utrustningen, för dig som kund. Läs mer om bytet här