Offentlig auktion av båtar som ännu inte flyttats från Badhusvikens parkering

Kustbostäder har vid upprepade tillfällen sedan i februari 2017 gått ut med information om att båtar och utrustning MÅSTE flyttas från parkeringen vid Badhusviken. Därför betraktas nu båtar och utrustning som ännu inte flyttats som övergivna och kommer att säljas vid en offentlig auktion. När datum för försäljning bestämts kommer mer information angående denna auktion anslås vid parkeringen vid Badhusviken samt på Kustbostäders hemsida. Om du inte har flyttat på din båt eller utrustning och därför har fått den inhägnad så kontakta Kustbostäder snarast på telefon 0155-388 50.