Säkerhetsbeskärning av Goliatpopplar

Goliatpopplarna som växer runt besöksparkeringen vid Sjögatan 28-30 har nu säkerhets-beskurits . Träden är klassade som alléträd av Länsstyrelsen och därmed biotopskyddade. Två träd dömdes ut och togs bort. De ska ersättas av två nya lövträd.