Tömningsstation för båt-toalettavfall

Stationen för att tömma latrin för småbåtar finns vid Fiskeskärspiren, Gästhamnen vid Läget.

Kontakt för sidan: Kundcenter