Priser 2020

El finns i Ramdalen på brygga F samt brygga B, C och D i Östersviken.
El på brygga kostar 200 kr per säsong

Kontakt för sidan: Kundcenter