Ramdalshamnen

Ramdalens småbåtshamn är en av de småbåtshamnar som Kustbostäder sköter i sitt kommunuppdrag. I Ramdalshamnen finns totalt 338 platser och ett mindre antal uppläggningsplatser på land.

Under hösten 2016 byttes ett antal bryggförankringar ut i Ramdalshamnen. Här vill vi be er vara uppmärksamma på att det kan förkomma bojstenar som sticker upp från botten!

Kontakt för sidan: Kundcenter