Sjöängen

Sjöängens småbåtshamn är en av de småbåtshamnar som Kustbostäder sköter i sitt kommunuppdrag. I Sjöängen  finns totalt 149 platser och ett mindre antal uppläggningsplatser på land.

Kontakt för sidan: Kundcenter