Huskurage

Kustbostäder vill bidra till en ökad trygghet och förhindra våld i hemmet

2 par händer som håller i ett hjärta

Kustbostäder har antagit policyn Huskurage. Vi vill bidra till en ökad trygghet och förhindra våld i hemmet. Detta genom att du som granne känner till hur du kan agera och visa omtanke. Det kan vara livsavgörande att agera direkt om något händer där du bor.

Alla boende inom Kustbostäder ska ha rätt att leva utan oro och rädsla för våld. Vi ska kunna förvänta oss att våra grannar agerar och ingriper om oro finns att något inte står rätt till hos grannen.

Kustbostäder har därför antagit policyn Huskurage som ska hjälpa oss som grannar i hur vi kan visa omtanke och göra civilkurage till norm. Ju fler vi är som uppmärksammar Huskurage, ju fler kan få hjälp.

Våga bry dig om din granne!

Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig

1. Ringa på hos grannen för att höra efter hur allt är.
2. Ta hjälp av en annan granne vid behov.
3. Ring polisen- och kontakta alltid polisen i första hand vid hotfulla eller akuta situationer.

Om du känner oro för att ett barn är utsatt, kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Det kan vara livsavgörande att knacka på!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer