Nya Prisman- vad händer?

Här kan du läsa om hur det går med Projektet Prisman 6, det nya handelshuset med lägenheter som Kustbostäder bygger med planerad inflyttning under 2024.

Tidplan för fortsatt rivning och nybggnation ser ut som följande, observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Januari till februari

Lättrivning pågår. Det innbär att vi först river och samtidigt tar tillvara på det material som kan återanvändas till exempel fönster, innerväggar och inredning. Vi har plockat bort betongplattorna som ligger runt huset, så att de inte blir skadade eftersom de ska sättas tillbaka på plats igen när huset är färdigbyggt

Vi varvar även lättare rivning med något tyngre där vi använder grävmaskin till att skrapa av taket.

Mars till april

Tungrivning påbörjas i mars då själva fastigheten rivs. Abetet intensifieras och transporterna kommer öka till och från området.

Arbetet intensifieras ytterligare i slutet av mars och början av april då den gamla bottenplattan ska slås sönder med hydraulmaskin. Vi verkar för att betongen ska kunna krossas på plats för att sedan återanvändas som fyllnadsmaterial. Vilket är det bästa ur klimat- och hållbarhetsperspektiv.

Oxelö Energi renoverar gamla ledningar och rustar upp infrastrukturen för dagvatten, samt vatten och avlopp.

Under mars och april kommer även staketet mot Järnvägsparken att flyttas ut och passagen bli något trängre. Men det kommer fortfarande gå att passera med en kundvagn mellan Järntorget och stora parkeringen.

Maj till juni

Pålningen påbörjas med start i mitten av maj och beräknas pågå under juni månad.

Hösten 2022

Preliminärt påbörjar vi byggnationen av Nya Prisman hösten 2022 och planerar för att det ska vara klart för inflyttning under 2024.

Arbete pågår vardagar 6.00-17.00

Arbetsplatsen kommer vara igång under vardagar mellan 6.00-17.00, under kortare perioder kan arbetet pågå fram till 19.00 på kvällarna.

Vilken påverkan blir det för mig som besöker centrum?

Parkering längs med Torgatan vid Prisman.

Torggatan kommer vara öppen för biltrafik men parkeringsplatserna längs med Torggatan vid Prisman kan inte användas under byggtiden. Trottoaren utanför Prisman mot Torggatan kommer att stängas av helt under byggtiden. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Nya tillfälliga parkeringsplatser för rörelsehindrade kommer att finnas på stora parkeringen i anslutning till övergångsstället.

Hur påverkas framkomligheten kring Järntorget?

Beronde på vilken fas projektet är i kommer området runt Prisman att ha begränsat utrymme, detta på grund av säkerhetskäl. Det kommer fortfarande att gå bra att ta sig till fots till Järntorget från stora parkeringen på båda sidor om Prisman. Gångytan mot Järnvägsparken kommer att smalnas av något, men med utrymme så pass brett att två kundvagnar kan mötas.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer