Snöröjning

Från 1 november till 31 mars råder vinterberedskap. Då står både Kustbostäders och entreprenörernas fordon redo att rycka ut.

Vem ansvarar för vad?
Kustbostäder ansvarar för skötsel av Oxelösunds kommuns gator, gång och cykelvägar, trottoarer och torg med mera.

Svevia ansvarar för skötseln av hamnbron (över järnvägen från motorvägen) fram till hamnrondellen, det gäller både vägbanor och gång- och cykelbanan över bron.

Vivesta-Brannäs vägsamfällighet ansvarar för Vivestavägen efter järnvägsöverfarten.

Plogning
Gatunätet börjar vi ploga vid fem cm nysnö och gång- och cykelvägar vid tre cm. När det är mycket att göra prioriteras busslederna, cykelbanorna samt ”öppningslederna”, det vill säga dom större vägarna.

Halkbekämpning
Oxelösunds kommun har en policy att inte använda salt som halkbekämpningsmedel utan istället sandar vi med krossad bergflis. De enda ställena som saltas är Aspaleden-AGA gas då det är vägar där farligt gods transporteras samt busshållsplatser och bussleder.

Synpunkter på snöröjningen
Har du synpunkter på snöröjningen ta kontakt med Kustbostäder, kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person.

Personskador eller skador på staket, brevlådor och häckar
Vid skada på material eller växter så ska skadan vara av den karaktär att chauffören varit ovarsam. I väglagen står det bland annat att ”stängsel, staket, växter, murar med mera ska tåla den tyngd som kommer från den plogade snön som man kan förvänta sig i vårt område”.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Kustbostäder
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider Kundcenter
Måndag
Telefontid 9.00-16.30
Besökstid 9.00-16.30
Tisdag-fredag
Telefontid 9.00-16.00
Besökstid 9.00-14.30

Lunchstängt: 12.00-13.00

Kontakta kundcenter
0155-388 50
Växel: 0155-388 00
kundcenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se