Allmänt om verksamheten

Kustbostäder är ett kommunägt bolag och ingår sedan 2001 tillsammans med Oxelö Energi i en av kommunen ägd kommunkoncern. Kommunfullmäktige utser företagets styrelse och lekmannarevisorer.

Kustbostäder säljer administrativa tjänster inom personal, ekonomi, marknad och kundtjänst till Oxelö Energi.

Kustbostäders svarar för skötsel och drift av både egna fastigheter och Oxelösunds kommuns fastigheter. Vi svarar på uppdrag även för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Kustbostäder
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider Kundcenter
Måndag
Telefontid 9.00-16.30
Besökstid 9.00-16.30
Tisdag-fredag
Telefontid 9.00-16.00
Besökstid 9.00-14.30

Lunchstängt: 12.00-13.00

Kontakta kundcenter
0155-388 50
Växel: 0155-388 00
kundcenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se