Drift och förvaltning

Kustbostäders drift- och förvaltningsavdelning svarar för drift och förvaltning av både egna fastigheter och Oxelösunds kommuns fastigheter.

Kontakta oss om du har frågor via telefon eller mail, besök tas emot efter tidsbokning.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Peter Zetterdahl
Chef drift och förvaltning
Telefon 0155-388 55

Charlotte Löfstedt
Fastighetsförvaltare
Telefon 0155-388 04

Ann-Katrin Hultman
Fastighetsförvaltare
Telefon 0155-388 12

Andreas Trobeck
Fastighetsförvaltare
Telefon 0155-388 23

Jonas Karlsson
Teknisk förvaltare
Telefon 0155-388 29

Pär Blom
Projektchef
Telefon 070-567 37 90

Håkan Berg
Planerare
Telefon 0155-388 16