Ledningsgrupp

Kustbostäder ingår tillsammans med Oxelö Energi i en av Kommunen ägd koncern. Vi har en gemensam ledningsgrupp för båda bolagen.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Per Koman Alm
VD
Telefon 0155-388 05

Annelie löfstedt
Chef personal/
Kundcenter Oxelö Energi
Telefon 0155-388 22

Julia Bergman
Chef marknad
Telefon: 0155-388 11

Peter Zetterdahl
Chef förvaltning
Telefon 0155-388 55

Nils Rönnkvist
Chef el/stadsnät
Telefon 0155-383 08

Jonny Jakobsson
Chef vatten/avlopp
Telefon 0155-388 48

Annika Lindblom
Chef ekonomi
Telefon 0155-388 02