Förbättringsarbete på vattenledning

Från vecka 33 kommer ett ledningsarbete att påbörjas. Det är en huvudvattenledning som förser oss med dricksvatten, ledningen ska genomgå en relining (invändig renovering av rörledning). Ledningen sträcker sig från Ramdalsskolan/Lärarvägen, mot motorvägen därefter över till Frösängsgärde, en sträcka på 1,3 km. Arbetet beräknas pågår i två månader och under arbetets gång kommer vattnet att stängas av kortare tid, berörda kunder kontaktas. Det kan förekomma missfärgat vatten i närliggande områden under tiden arbetet pågår.

Framkomligheten på cykelvägen kan delvis vara begränsad under arbetets gång, vi ber om överseende om arbetet medför störningar i trafiken.

 

 

Driftinformation Stadsnät

Här finner du information om planerade och oplanerade driftstörningar i Stadsnätet. Hittar du ingen information nedan men ändå upplever problem, tryck här för att göra en felanmälan.

 

  • Just nu har vi inga noterade driftstörningar.

Driftinformation

Vet du om att du kan få information om driftstörningar via sms? Läs mer här om hur du registrerar dig.