Priser hittar du på hemsidan eller kontakta kundcenter på telefon 0155- 38850.

Kontakta Kustbostäder på telefon 0155- 388 50 för att få veta vilka platser som är lediga.

Elstolpar finns på brygga F i Ramdalen samt i Östersviken vid brygga B,C och D.
Kostnad för el  är 200 kr/säsong. 

Laddning får ske i högst två dygn per tillfälle.

Läs på Kustbostäders hemsida om vad som gäller för vinterförvaring.

Djupet varierar i de olika hamnarna. För båtar som kräver lite mer djup så rekommenderar vi Östersviken och Sandviken.

Nej, det finns inte låsta grindar vid bryggorna.

Nej det är bara att koppla in och ladda.

Kontakt för sidan: Kundcenter