Vad gäller när du flyttar ut?

Samtliga nycklar samt tvättcylindrar med två stycken nycklar ska inlämnas samtidigt vid vår reception senast den 1:a klockan 12.00 i det månadsskifte som avtalet upphör att gälla. Om nycklarna inte lämnas tillbaka får hyresgästen betala för ett cylinderbyte.

 

Efter att du sagt upp din lägenhet får du brev med förslag på tid för förbesiktning. Då besiktas de ytor som syns utan att möbler behöver flyttas. Lennanders Fastighetsförvaltning utför både för- och städbesiktning.

 

 

Tänk på att städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Städbesiktningen bokas vid förbesiktning eller via telefon till Lennanders Fastighetsförvaltning. Om städningen inte är godkänd får du som avflyttande hyresgäst betala. Befintliga bruksanvisningar ska lämnas kvar till nästa hyresgäst.

Kom ihåg att avsluta ditt el-abonnemang. Anmäl även att du flyttar till den leverantör du valt för telefon, internet och tv.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

  Har du autogiro så kom ihåg att själv avsluta det på din bank

Enligt § 26 i hyreslagen är du som hyresgäst skyldig att visa lägenheten, efter överenskommelse, för personer som får erbjudande att hyra lägenheten efter dig.

Sidansvarig Kundcenter