När och hur betalas hyran?

Hyran betalas in förskottsvis, och enligt hyreslagen ska hyran betalas senast sista vardagen före början av varje kalendermånad. Använd inbetalningskortet som kommer i brevlådan. Observera att du inte får ändra beloppet. Kontakta Kustbostäder om det är något fel på hyresavin. Om du inte betalar hyran i tid får du ett inkassokrav 7-14 dagar efter förfallodagen. Avgiften för ett inkassokrav är för närvarande 180 kronor. Du får också betala referensränta med gällande diskonto +8 procent. Sker inte betalningen av hyran går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. Får du betalningssvårigheter uppmanas du att snarast möjligt kontakta Kustbostäder. Du kan få uppskov med betalningen en tid eller göra upp en avbetalningsplan, så att din obetalda hyra inte blir ett inkassokrav

Sidansvarig Kundcenter