Loggan för Oxelösunds kommun

Småbåtshamnar i Oxelösund

Kustbostäder sköter på kommunuppdrag om Oxelösunds småbåtshamnar, bryggor, båtplatser, gästhamn och Sandvikens sjöbodar

 • I Badhusviken finns totalt 289 platser.
 • Sommarvatten finns på brygga
 • Bilparkering finns i anslutning till hamnen
 • Sjösättningsramp för mindre båtar finns

 • I kanalen finns totalt 57 platser
 • Sommarvatten finns på brygga
 • Bilparkering finns i anslutning till hamnen
 • Ett antal uppställningsplatser på land. Båtlängd max 6 m. I kanalen enbart vintertid, ingår inte i båtplatsen, uthyres mot extra kostnad

 • I Ramdalshamnen finns totalt 338 platser
 • Grund hamn lämplig för mindre, ej djupgående båtar
 • Sommarvatten finns på brygga
 • El finns i Ramdalen på brygga F, laddning får ske i högst två dygn per tillfälle.
 • Sjösättningsramp för mindre båtar finns
 • Bilparkering finns i anslutning till hamnen, begränsat antal platser.
 • Ett antal uppställningsplatser på land. Båtlängd max 6 m. Ingår inte i båtplatsen, uthyres mot extra kostnad

 • I Sandviken finns totalt 116 platser
 • Du har tillgång till båtplats 15 april till 31 oktober
 • Sommarvatten finns på brygga
 • Sjösättningsramp för mindre båtar finns
 • Grusad bilparkering finns i anslutning till hamen

 • I Sjöängen finns totalt 149 platser
 • Grund hamn lämplig för mindre, ej djupgående båtar
 • Sommarvatten finns på brygga
 • Sjösättningsramp för mindre båtar finns
 • Grusad bilparkering finns i anslutning till hamnen
 • Ett antal uppställningsplatser på land. Båtlängd max 6 m. Ingår inte i båtplatsen, uthyres mot extra kostnad

 • I Östersviken finns totalt 331 platser.
 • El finns på brygga B, C och D i Östersviken, laddning får ske i högst två dygn per tillfälle.
 • Djup hamn med plats för större båtar
 • Sommarvatten finns på brygga
 • Sjösättningsramp för mindre båtar finns
 • Bilparkering finns i anslutning till hamnen