Loggan för Oxelösunds kommun

Driftinformation

Här hittar du information om driftstörningar på elnät ,fjärrvärme, vatten samt information om större planerade arbeten som kan påverka dig som bor i Oxelösund.

Grävarbete elnät

Arbetet med grävning för ny kabel i elnätet pågår. Under grävarbetets gång kommer framkomligheten att vara begränsad på gång- och cykelvägen. Gäller från Fotbollsplanen (B-plan) vid cykelvägen mot Ramdalshöjden. Arbetet beräknas avslutas vecka 23.

Driftinformation Stadsnät

Här finner du information om planerade och oplanerade driftstörningar i Stadsnätet. Hittar du ingen information här men ändå upplever problem, tryck här för att göra en felanmälanlänk till annan webbplats.

2021-05-19 kl 02:00-04:00
Ett planerat arbete utförs vid ovan tidpunkt som kan komma att påverka de tjänster som levereras via Stadsnätet. Vi beklagar alla eventuella olägenheter detta medför.

Driftinformation via sms

Vet du om att du kan få information om planerade driftstörningar via sms? Läs mer här om hur du registrerar dig.