Loggan för Oxelösunds kommun

Snöröjning

Snöröjning ingår i Kustbostäders kommunuppdrag. Från 1 november till 31 mars råder vinterberedskap. Då står både Kustbostäders och entreprenörernas fordon redo att rycka ut.

Vem ansvarar för vad?
Kustbostäder ansvarar för skötsel av Oxelösunds kommuns gator, gång och cykelvägar, trottoarer och torg med mera. Det ingår i Kustbostäders kommunuppdrag och Oxelösunds kommun är uppdragsgivare. Mer information om vad som gäller kring snöröjning hittar du på Oxelösunds kommuns webbplats.