Loggan för Oxelösunds kommun

Sammanträdesdagar 2021 Kustbostäders styrelsemöten

9 mars kl 13.15 styrelsemöte, beslut på ÅR samt bolagsstämma Ägardirektiv

8 april kl 13.15 styrelsemöte samt bolagsstämma Årsredovisning

18 maj kl 10.00 extrainsatt styrelsmöte

9 juni kl 13.15 styrelsemöte

2-3 sep strategidagar och styrelsemöte

28 okt kl 13.15 styrelsemöte budget

9 dec kl 13.15 styrelsemöte