Gräsklippning

Oxelösunds kommun kommer under 2019 på några platser att låta gräset växa.

Vid Kylvattendammen, Övre Frösäng, Sunda intill väg 53 och intill Breviksskolan kommer så kallad slottsklippning att utföras. Kanter som gränsar till gångvägar och cykelstråk kommer att klippas, medan på ytan i övrigt kommer gräset att få växa sig högre.

Syftet är att kunna erbjuda olika sorters vegetation för att olika insekter och blommor ska kunna trivas. De resurser som tidigare lagts på att klippa hela dessa ytor kommer att läggas på till exempel ogräsrensning och skötsel av blomsterplanteringar.