Kustbostäder inför Huskurage i Oxelösund

Kustbostäder antar policyn Huskurage och börjar sprida informationen bland sina hyresgäster på det symboliska datumet 8 mars, Kvinnodagen, då våld i hemmet framförallt drabbar kvinnor. Våld i nära relationer klassas idag som ett globalt folkhälsoproblem och nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. - ”Genom Huskurage vill vi bidra till en ökad kunskap hur vi som grannar och medmänniskor kan agera om vi oroar oss för att någon far illa i hemmet”, säger Ann-Katrin Hultman Fastighetsförvaltare på Kustbostäder i Oxelösund.”Genom att känna till hur vi kan agera och visa omtanke när det behövs så kan vi gemensamt skapa en tryggare värld.”

Den ideella föreningen Huskurage startade för fyra år sedan som ett samtal vid köksbordet hemma hos Peter Svensson och Nina Rung. De har båda lång erfarenhet av frågor som rör civilkurage och våldsprevention. Nina arbetar som våldsutredare hos polisen och Peter har arbetat med problemskapande beteenden i över tjugo år. Huskurage startades sedan i deras egen bostadsrättförening genom att ta fram en metod om vad som kan göras om det finns misstanke att någon far illa.

Framförallt handlar metoden om att bryta en attitydförändring och komma bort från tanken att ”jag inte behöver agera för det är säkert någon annan som gör något” utan istället stärka vårt civilkurage. Bristen på agerande beror oftast på att vi inte har kunskapen om hur vi ska bete oss. Metoden Huskurage uppmanar de boende att ta kontakt med grannen och ringa på om det finns misstanke om våld i nära relation. Finns det rädsla för att gå själv så är uppmaningen att ta hjälp av en eller flera grannar. Men känns situationen hotfull eller akut så ska alltid polisen kontaktas i första hand.

- Alla boende i Kustbostäder tycker vi ska ha rätt att leva utan oro och rädsla för våld. Vi tycker att det är rimligt att förvänta sig att våra grannar agerar om något inte står rätt till, berättar Ann-Katrin Hultman vidare. ”Enligt våra NKI-mätningar känner sig våra hyresgäster mycket trygga i sitt boende och vi har inte haft några anmälningar av detta slag, men vi tycker ändå att det är viktigt att sprida informationen om Huskurage som metod. En kunskap som kan rädda liv,” avslutar Ann-Katrin Hultman.