Totalbetyget 4,2 av 5 blev Kustbostäders resultat i den senaste kundundersökningen - ett fortsatt bra betyg

- Vi ser att våra hyresgäster är väldigt nöjda med bemötandet från vår personal. Vi får även höga betyg vad det gäller trygghet och trivsel i våra bostadsområden. Jätteroligt att våra hyresgäster är så nöjda, säger Per Koman Alm, VD på Kustbostäder.

Totalt 81 bostadsbolag i varierande storlek och spridda över landet deltog i den senaste Nöjd- Kund - Index undersökningen, NKI. Enkäten är uppdelad i sex kategorier, service, skötsel, boendestandard, trygghet, nyinflyttad och övergripande frågor. Och frågebatteriet är det samma som tidigare år för att få en bra jämförelse. Totalbetyget 4,2 av 5 är ett fortsatt högt betyg trots en liten minskning från föregående mätning 2015 där Kustbostäder fick 4,3.

- En omorganisation för utepersonalen har haft en viss påverkan på vissa arbetsområden och vi ser till exempel att våra hyresgäster inte känner igen vår utepersonal på samma sätt som tidigare.

- Vad det gäller tvättstugor och framförallt utrustningen i dem så får vi något lägre betyg och det är ett pågående arbete hos oss att modernisera tvättstugorna. - Vi har nyligen helrenoverat två tvättstugor på Trädgårdsgatan med självdoserande tvättmaskiner och digital tidsbokning. Och fler områden är planerade för året, berättar Per Koman Alm vidare.

- Den nya digitala tidsbokningen i tvättstugorna har fungerat bra och resultatet i NKI:n visar att det är något fler som föredrar att sköta ärenden just digitalt jämfört med telefon och personliga besök. Hur vi kommunicerar med våra hyresgäster i samband med att arbete ska utföras hos dem är en prioriterad fråga för oss.

- Att vi har ett fortsatt högt totalbetyg är givetvis glädjande och vi kommer fortsätta att göra vårt bästa för våra hyresgäster. Och även en stor eloge till all vår personal som gör ett fantastiskt jobb, avslutar Per Koman Alm.