Uppskov med hyra ska hjälpa lokala företagare

Kommunstyrelseförvaltningen och Kustbostäder ser att det krävs åtgärder lokalt för att undvika konkurser och uppsägningar i spåren av coronakrisen. Därför har det fattats ett koncerngemensamt beslut. Den som driver kommersiell verksamhet inom besöksnäring, handel eller restaurang i en lokal hyrd av kommunen och drabbas hårt av krisen, kan ansöka om uppskov med hyran i tre månader. För att ansöka om uppskov ska företagen vända sig till respektive hyresvärd.