Loggan för Oxelösunds kommun

Sammanträdesdagar 2023 Kustbostäders styrelsemöten

9 mars 13.15-16.00 styrelsemöte ÅR samt stämma ägardirektiv

13 april 13.15-16.00 styrelsemöte samt stämma ÅR

8 juni 13.15-16.00 styrelsemöte

28 sep 9.00-12.00 styrelsemöte

26 okt 13.15-16.00 styrelsemöte

7- 8 dec 13.15-16.00 strategidagar med styrelsemöte, budget