Oxelösunds logga

Pågående arbeten

Här kan du läsa om olika arbeten inom gata och park som pågår just nu i Oxelösund.

Under månadskiftet januari-februari 2021 kommer vi att ta ned en del träd i området kring Mastvägen. Vi arbetar kontinuerligt med att ta ned träd som har dålig hållfasthet på grund av ålder eller skador.

I området kring Mastvägen finns det en hel del träd som behöver åtgärdas. Därför kommer en mer samlad åtgärd att utföras i området.

 

Upprustning av Järnvägsparken

Under oktober 2020 kommer vi att påbörja upprustningen av Järnvägsparken. Arbetet beräknas vara klart våren 2021 och du kan läsa mer om hur det är tänkt att parken ska bli i det här informationsbladet. PDF


Vi kommer att i samband med tillgänglighetsåtgärder i centrala Oxelösund utföra arbeten på Södra Malmgatan och Malmtorget. Vi kommer byta ut beläggningen på Södra Malmgatan från Folkegatan ner mot Malmtorget. I samband med detta kommer vi iordningställa gångstråk och byta ut den beläggning och den växtlighet som idag finns på Malmtorget. Med tanke på den nya Familjecentralen kommer också ytterligare två parkeringsplatser och en cykelparkering att tillskapas.

Projektet börjar 23 mars och beräknas pågå till och med 25 juni. Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten och tillgången till parkeringsplatser att vara begränsad.

Vi hoppas på förståelse för att ombyggnationen kommer att påverka området under en begränsad tid. och ber om ursäkt om du blir påverkad av arbetet.

 

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer