Tillgänglighet för kustbostader.se

Kustbostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kustobstader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du behöver innehåll från kustbostader.se Länk till annan webbplats. som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till: kundcenter@oxelosund.se

Eller ringa oss på: 0155-380 50

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, så vi får veta att problemen finns.

Skicka e-post till: kundcenter@oxelosund.se

Eller ringa oss på: 0155-388 50

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Det förekommer långa meningar och svåra ord.
  • Det saknas stöd för att fylla i formulär
  • Pdf:er är inte tillgänglighetsanpassade
  • Det saknas syntolkning och teckentolkning av filmer

Kustbostäder åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för de delar som ännu inte uppfyller kravet på tillgänglighet.

  • PDF:er och blanketter. Arbete pågår med att öka tillgängligheten
  • Styrelseprotokoll. Arbete pågår med att öka tillgängligheten.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kustbostäders webbplats

Senaste bedömningen gjordes 23 september 2021.

Webbplatsen publicerades 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 23 septmber 2021.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer